Ostukorv (0)

 

Garantii tingimused

1. ÜLDIST

1.1. K-Elektroonika OÜ vahendab müüdud seadmetele tootja garantiid, garantii protseduure ning garantiiremonti.
1.2. Garantiihoolduse teostamise aluseks on K-Elektroonka OÜ poolt väljastatud arve ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on K-Elektroonika OÜ-l õigus tasuta garantiiremondist keelduda.

2. GARANTIIAEG

2.1 Garantiiperiood kehtib arvele märgitud üleandmise hetkest.
2.2 Garantiiajal teostatud garantiihooldused garantii kehtivust ei pikenda.
2.3 K-Elektroonika OÜ poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
2.4 Juriidilistest isikutest klientidele määrab garantiiaja seadme tootja või hulgimüüja.

3. GARANTII TEOSTAMINE

3.1. Garantiiremont teostatakse tootja hooldusesinduses. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti K-Elektroonika OÜ vahendusel tarnija või vahetult tootjatehase kaudu.
3.2. Klient toimetab seadme originaalpakendis tootja hooldusesindusse või K-Elektroonika OÜ kontorisse. Üksikasjalikku infot saab telefonil 6088589 või e-posti aadressil pood@k-elektroonika.ee .  Klient kannab kõik kulutused seoses transpordiga.
3.3. Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud, asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või paremaga seadmega.

4. GARANTII ALLA EI KUULU

4.1. Kuluva iseloomuga osad (akud, patareid, hoidikud jmt) ning pakend ja dokumentatsioon.
4.2. Kasutaja andmed, mis on hävinud seadme riknemisel või garantiiremondi tagajärjel. Andmete varundamine on kliendi kohustus.
4.3. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne poolt.
4.4. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud ebatöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest.
4.5. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.
4.6. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutamisest, kasutamisjuhendi nõuete eiramine (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes)